Extra-territoriality

Extra-territoriality

Hierarchical Display of Extra-territoriality

Law > International law > Public international law > Territorial law
International Relations > International affairs > International affairs > Diplomatic relations > Diplomatic protection
International Relations > International affairs > International affairs > Diplomatic relations > Diplomatic representation > Diplomatic immunity

Extra-territoriality

Concept of Extra-territoriality

See the dictionary definition of Extra-territoriality.

Characteristics of Extra-territoriality

[rtbs name=”xxx-xxx”]

Resources

Translation of Extra-territoriality

Thesaurus of Extra-territoriality

Law > International law > Public international law > Territorial law > Extra-territoriality
International Relations > International affairs > International affairs > Diplomatic relations > Diplomatic protection > Extra-territoriality
International Relations > International affairs > International affairs > Diplomatic relations > Diplomatic representation > Diplomatic immunity > Extra-territoriality

See also

  • Ex-territoriality